ตะกร้า 0

Sophos XGS 4500

พร้อมส่ง
SKU
Sophos XGS 4500 2021
฿0.00
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ

สนใจสินค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ [email protected]

 • 1. ติดตั้งฟรี กรุงเทพและปริมณฑล ขอบเขตงานนี้
 • 2. ขอบเขตเหนือการติดตั้งฟรี จากข้อ 1 สอบถามราคาค่าติดตั้งได้ค่ะ
 • 3. บริการอุปกรณ์เปลี่ยนระหว่างส่งซ่อม
 • 4. บริการดูแล Services (ราย Incident หรือ ครั้ง) สอบถามราคาได้ค่ะ
  •      4.1 แก้ไขปัญหา*** 2 ครั้งต่อปี กรุงเทพและปริมณฑล 8x5xNBD****
  •      4.2 แก้ไขปัญหา*** 2 ครั้งต่อปี กรุงเทพและปริมณฑล 24x7x4*****
  •      4.3 แก้ไขปัญหา*** 4 ครั้งต่อปี กรุงเทพและปริมณฑล 8x5xNBD****
  •      4.4 แก้ไขปัญหา*** 4 ครั้งต่อปี กรุงเทพและปริมณฑล 24x7x4*****
  •      4.5 แก้ไขปัญหา ต่างจังหวัด สอบถามราคาได้ค่ะ
 • 5. บริการเก็บ Log ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 1 ปี สอบถามราคาได้ค่ะ

อธิบายรายละเอียด

*บริการอุปกรณ์เปลี่ยนระหว่างส่งซ่อม แบบ spare part หมายถึง บริการให้ยืมอุปกรณ์ Firewall ทดแทน (หลังจากได้รับ approve RMA จาก vender แล้ว) โดยที่ลูกค้า จะต้องนำอุปกรณ์ที่เสียมาส่งที่ Monster และกลับนำมาเปลี่ยนเมื่อซ่อมเสร็จ โดย Monster จะเตรียมอุปกรณ์รุ่นเดียวกันหรือดีกว่า

**บริการอุปกรณ์เปลี่ยนระหว่างส่งซ่อม แบบ advance replacement หมายถึง การบริการที่ ขนส่ง อุปกรณ์รุ่นเดียวกันหรือดีกว่าให้ลูกค้า (หลังจากได้รับ approve RMA จาก vender แล้ว) พร้อมกลับนำอุปกรณ์ที่เสียกลับมาซ่อม แต่ไม่รวมเรื่องการ configure อุปกรณ์

***แก้ไขปัญหา หมายถึง การแก้ปัญหาที่ขัดข้องของการใช้งานอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการ remote หรือ on-site จะกี่วันก็แล้วแต่ จนกว่าจะแก้ปัญหาเสร็จปิดเคส ticket (remote หรือ on-Site เป็นการประเมินจาก engineer) 

****8x5xNBD หมายถึง การแก้ไขปัญหา ภายในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (response ภายในวันถัดไปหลังจากเปิดเคส)

*****24x7x4 หมายถึง การแก้ไขปัญหา ตลอด 7 วัน 24 ชม. (response ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากเปิดเคส)

Specifications:

Products XGS 2100 XGS 2300 XGS 3100 XGS 3300 XGS 4300 XGS 4500
Performance
Firewall throughput 30,000 Mbps 35,000 Mbps 38,000 Mbps 40,000 Mbps 75,000 Mbps 80,000 Mbps
Firewall IMIX 15,900 Mbps 20,000 Mbps 22,000 Mbps 24,500 Mbps 33,000 Mbps 37,000 Mbps
Firewall Latency (64 byte UDP) 6 µs 4 µs 4 µs 4 µs 3 µs 4 µs
IPS throughput 5,800 Mbps 7,000 Mbps 9,820 Mbps 13,440 Mbps 25,000 Mbps 35,690 Mbps
Threat Protection throughput 1,250 Mbps 1,400 Mbps 2,000 Mbps 2,770 Mbps 4,800 Mbps 8,390 Mbps
Concurrent connections 6500000 6500000 12260000 13700000 16600000 17200000
New connections/sec 134700 148000 186500 257800 368000 450000
IPsec VPN throughput - - - - - -
Xstream SSL/TLS Inspection 1,100 Mbps 1,450 Mbps 2,470 Mbps 3,130 Mbps 8,000 Mbps 10,600 Mbps
Xstream SSL/TLS Concurrent connections 18432 18432 55296 102400 276480 276480
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:Sophos XGS 4500