ตะกร้า 0

SRAN

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
  1. SRAN NetShield NS200

    อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก ( Intrusion Prevention System) ภายใต้ชื่อ SRAN เป็นเวลากว่า 15 ปี SRAN ได้รับรางวัลด้าน นวัตกรรมมีใบประกาศนียบัตรที่รับรองคุณภาพ SRAN เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งาน สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เป็น แบบสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน (Appliance) ทำให้กว่า 500 บริษัท/หน่วยงาน ใน ประเทศไทย ที่เลือกใช้ SRAN ในการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

    ฿1,400.00
  2. SRAN NetShield NS100

    อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก ( Intrusion Prevention System) ภายใต้ชื่อ SRAN เป็นเวลากว่า 15 ปี SRAN ได้รับรางวัลด้าน นวัตกรรมมีใบประกาศนียบัตรที่รับรองคุณภาพ SRAN เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งาน สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เป็น แบบสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน (Appliance) ทำให้กว่า 500 บริษัท/หน่วยงาน ใน ประเทศไทย ที่เลือกใช้ SRAN ในการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

    ฿430.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า