ตะกร้า 0

WatchGuard รุ่นเล็ก NV5-T85

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. WatchGuard Firebox NV5

  WatchGuard Firebox NV5

  • Firewall (UDP 1518) N/A
  • VPN (UDP 1518) 200 Mbps
  • AntiVirus N/A
  • IPS (FUll Scan) N/A
  • UTM (Full Scan) N/A
  • Interfaces 3 x 1 Gb
  • I/O Interfaces 1 Serial / 1 USB
  • Concurrent connections 73,000
  • New connections per second 8,500
  • VLAN Support 10

   

  ขอใบเสนอราคาติดต่อฝ่ายขาย LINE: @monsterconnect

  Call Center 02-026-6664 Email: [email protected]

  ฿0.00
 2. WatchGuard Firebox T25 /T25-W

  WatchGuard Firebox T25 /T25-W

  • Firewall (UDP 1518) 3.14 Gbps
  • VPN (UDP 1518) 1.01 Gbps
  • AntiVirus 472 Mbps
  • IPS (FUll Scan) 525 Mbps
  • UTM (Full Scan) 403 Mbps
  • Interfaces 5 x 1 Gb
  • I/O Interfaces 1 Serial / 2 USB
  • Concurrent connections 1,300,000
  • New connections per second 16,000 
  • VLAN Support 10

   

  ขอใบเสนอราคา ติดต่อฝ่ายขายทาง LINE: @monsterconnect

  Call Center 02-026-6664  Email: [email protected]

   

  ฿0.00
 3. WatchGuard Firebox T45 /T45-W

  WatchGuard Firebox T45 /T45-W

  • Firewall (UDP 1518) 3.94 Gbps
  • VPN (UDP 1518) 1.58 Gbps 
  • AntiVirus 874 Mbps
  • IPS (FUll Scan) 716 Mbps
  • UTM (Full Scan) 557 Mbps
  • Interfaces 5 x 1 Gb
  • I/O Interfaces 1 Serial / 2 USB
  • Concurrent connections 3,850,000
  • New connections per second 26,500
  • VLAN Support 50

   

  ขอใบเสนอราคาติดต่อฝ่ายขาย LINE: @monsterconnect

  Call Center 02-026-6664 Email: [email protected]

  ฿0.00
 4. WatchGuard Firebox T85

  WatchGuard Firebox T85

  • Firewall (UDP 1518) 4.96 Gbps
  • VPN (UDP 1518) 2.04 Gbps
  • AntiVirus 1.53 Gbps
  • IPS (FUll Scan) 1.28 Gbps
  • UTM (Full Scan) 943 Mbps
  • Interfaces 8 x 1 Gb Optional x SFP+
  • I/O Interfaces 1 Serial / 2 USB
  • Concurrent connections 3,850,000
  • New connections per second 35,500
  • VLAN Support 75

  ขอใบเสนอราคา ติดต่อฝ่ายขายทาง LINE: @monsterconnect

  Call Center 02-026-6664  Email: [email protected]

  ฿0.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า