ตะกร้า 0

MA FORTIGATE

**เป็นราคาประมาณการ 1 ปี ต้องการราคาแท้จริงต้องใช้ S/N เพื่อตรวจสอบค่ะ**

ราคาต่ออายุ MA Fortigate 1 ปี (Model F)

 1. MA FortiGate 40F ราคา 15,600 บาท
 2. MA FortiGate 60F ราคา 18,000 บาท
 3. MA FortiGate 80F ราคา 30,000 บาท
 4. MA FortiGate 100F ราคา 66,500 บาท
 5. MA FortiGate 200F ราคา 113,600 บาท

ราคาต่ออายุ MA Fortigate 1 ปี (Model E)

 1. MA FortiGate 30E 9,200
 2. MA FortiWiFi 30E 12,500
 3. MA FortiGate 50E 12,500
 4. MA FortiWiFi 50E 15,100
 5. MA FortiGate 51E 16,000
 6. MA FortiWiFi 51E Call
 7. MA FortiGate 60E 14,500
 8. MA FortiWiFi 60E 16,300
 9. MA FortiGate 61E 18,600
 10. MA FortiWiFi 61E Call
 11. MA FortiGate 80E 19,000
 12. MA FortiGate 81E 26,300
 13. MA FortiGate 90E Call
 14. MA FortiGate 91E Call
 15. MA FortiGate 100E 35,900
 16. MA FortiGate 101E 66,000
 17. MA FortiGate 140E Call
 18. MA FortiGate 200E 58,900
 19. MA FortiGate 201E 101,000
 20. MA FortiGate 300E Call

ราคาต่ออายุ MA Fortigate 1 ปี (Model D)

 1. MA FortiGate 30D 8,900
 2. MA FortiGate 60D 14,500
 3. MA FortiGate 80D 23,000
 4. MA FortiGate 90D 23,000
 5. MA FortiGate 100D 38,500
 6. MA FortiGate 140D 46,000
 7. MA FortiGate 200D 64,000
 8. MA FortiGate 240D 72,000
 9. MA FortiGate 300D 100,000

ราคาต่ออายุ MA Fortigate 1 ปี (Model C)

 1. MA FortiGate 40C 9,500
 2. MA FortiGate 60C 14,500
 3. MA FortiGate 80C 15,000
 4. MA FortiGate 110C 32,900
 5. MA FortiGate 300C 99,000