ตะกร้า 0

Sonicwall NSA Firewall

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. SonicWall NSA2700

  SonicWall NSA 2700 (250 คน)

  จุดเด่น SonicWall Next Generation Firewall Gen7.0

  • มี Multi-engine Capture Advanced Threat Protection (ATP) ทางานร่วมกับ Real-Time Deep Memory Inspection (RTDMI™) technology
  • มี Throughput และ Connection Performance ที่สูงมากกว่า 1.5x จาก Generation เดิมและใช้งานได้จริง
  • รองรับการใช้งาน Secure SD-WAN บนตัวอุปกรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • รองรับการเก็บ Log, Report และบริการจัดการผ่าน Cloud หรือ On-premise
  • รองรับการทางานแบบ HA (Active / Standby) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับการเพิ่ม security service licenses
  • ลดต้นทุนในการลงทุนอุปกรณ์ Next Generation Firewall ให้กับองค์กร
  • มีโปรแกรมสาหรับการทดแทนอุปกรณ์ Firewall เก่า โดยให้ security service และ support ฟรีอีก 1 ปี
  ฿132,600.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

1 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า