ตะกร้า 0

WatchGuard รุ่นกลาง M290-M5800

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

6 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. WatchGuard Firebox M290

  WatchGuard Firebox M290

  • Firewall (UDP 1518) 5.8 Gbps
  • VPN (UDP 1518) 2.4 Gbps
  • AntiVirus 1.47 Gbps
  • IPS (FUll Scan) 1.3 Gbps
  • UTM (Full Scan) 1.18 Gbps
  • Interfaces 8
  • I/O Interfaces 1 Serial / 2 USB
  • Concurrent connections 3,500,000
  • New connections per second 34,000
  • VLAN Support 100

  ขอใบเสนอราคา ติดต่อฝ่ายขายทาง LINE: @monsterconnect

  Call Center 02-026-6664  Email: [email protected]

   

  ฿0.00
 2. WatchGuard Firebox M390

  WatchGuard Firebox M390

  • Firewall (UDP 1518) 18.0 Gbps
  • VPN (UDP 1518) 5.2 Gbps
  • AntiVirus 3.1 Gbps
  • IPS (FUll Scan) 3.3 Gbps
  • UTM (Full Scan) 2.4 Gbps
  • Interfaces 8
  • I/O Interfaces 1 Serial / 2 USB
  • Concurrent connections 4,500,000
  • New connections per second 98,000
  • VLAN Support 250

  ขอใบเสนอราคา ติดต่อฝ่ายขายทาง LINE: @monsterconnect

  Call Center 02-026-6664  Email: [email protected]

   

  ฿0.00
 3. WatchGuard Firebox M590

  WatchGuard Firebox M590

  • Firewall (UDP 1518) 20,0 Gbps
  • VPN (UDP 1518) 6.84 Gbps
  • AntiVirus 5.0 Gbps
  • IPS (FUll Scan) 4.6 Gbps
  • UTM (Full Scan) 3.3 Gbps
  • Interfaces 8
  • I/O Interfaces 1 Serial / 2 USB
  • Concurrent connections 6,000,000
  • New connections per second 132,000
  • VLAN Support 750

  ขอใบเสนอราคา ติดต่อฝ่ายขายทาง LINE: @monsterconnect

  Call Center 02-026-6664  Email: [email protected]

  ฿0.00
 4. WatchGuard Firebox M690

  WatchGuard Firebox M690

  • Firewall (UDP 1518) 29.7 Gbps
  • VPN (UDP 1518) 10.0 Gbps
  • AntiVirus 6.2 Gbps
  • IPS (FUll Scan) 5.8 Gbps
  • UTM (Full Scan) 4.6 Gbps
  • Interfaces 8
  • I/O Interfaces 1 Serial / 2 USB
  • Concurrent connections 15,000,000
  • New connections per second 146,000
  • VLAN Support 1,000

  ขอใบเสนอราคา ติดต่อฝ่ายขายทาง LINE: @monsterconnect

  Call Center 02-026-6664  Email: [email protected]

  ฿0.00
 5. WatchGuard Firebox M4800

  WatchGuard Firebox M4800

  • Firewall (UDP 1518) 49.6 Gbps
  • VPN (UDP 1518) 16.4 Gbps
  • AntiVirus 12.5 Gbps
  • IPS (FUll Scan) 8.1 Gbps
  • UTM (Full Scan) 6.8 Gbps
  • Interfaces 8 x 1 Gb (additional ports available)
  • I/O Interfaces 1 Serial / 2 USB
  • Concurrent connections 15,000,000
  • New connections per second 254,000
  • VLAN Support 1,000 

  ขอใบเสนอราคา ติดต่อฝ่ายขายทาง LINE: @monsterconnect

  Call Center 02-026-6664  Email: [email protected]

  ฿0.00
 6. WatchGuard Firebox M5800

  WatchGuard Firebox M5800

  • Firewall (UDP 1518) 87.0 Gbps
  • VPN (UDP 1518) 18.8 Gbps
  • AntiVirus 22.0 Gbps
  • IPS (FUll Scan) 12.5 Gbps
  • UTM (Full Scan) 11.3 Gbps
  • Interfaces 8 x 1 Gb + 4 x 10 Gb fiber (additional ports available)
  • I/O Interfaces 1 Serial / 2 USB
  • Concurrent connections 30,800,000
  • New connections per second 328,000
  • VLAN Support Unrestricted

  ขอใบเสนอราคา ติดต่อฝ่ายขายทาง LINE: @monsterconnect

  Call Center 02-026-6664  Email: [email protected]

  ฿0.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

6 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า