ตะกร้า 0

SRAN NG100 ICT2

พร้อมส่ง
SKU
SRAN-NG100-2020
฿400,000.00
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ

SRAN NetApprove รุ่น 100 ตรงตาม Spec ICT แบบที่ 2

คุณสมบัติอุปกรณ์

  1. เป็นอุปกรณ์ Appliance ที่ได้รับการปรับปรุง Firmware เพื่อปิดช่องโหว่ (Hardened) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (Logs or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น Appliances และ Non-Appliances เช่น Firewall, Network Devices ต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการ ระบบ Appliances ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล
  2. เป็นต้น ได้อย่างน้อย 3, 10, 15 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (Format) เดียวกันได้
  3. มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน SHA-256
  4. สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server ได้
  5. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้
  6. สามารถจัดเก็บ Log File ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดย
  7. ได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ Log File ที่ได้มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2560)
  8. สามารถทำการสำรองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ DVD หรือ External Storage เป็นต้นได้

SRAN NetApprove

SRAN NetApprove อุปกรณ์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์, ประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์, จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์, วิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ และสามารถส่ง Log ไปยังระบบวิเคราะห์ข้อมูลประเภท SIEM ได้

 

คุณสมบัติเพิ่มเติมของ SRAN NetApprove

ความสามารถเสริม ตามคุณสมบัติกลางของการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามกฎหมาย

SRAN Netapprove เป็นอุปกรณ์เก็บ Log ตามกฎหมายได้ในตัว  โดยสามารถรับได้ทั้ง  Network log และ Syslog ได้ในตัว

1. เป็นอุปกรณ์ Appliance ที่ได้รับการปรับปรุง Firmware เพื่อปิดช่องโหว่ (Hardened) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (Logs or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น Appliances และ NonAppliances เช่น Firewall, Network Devices ต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการ ระบบ Appliances ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่างน้อย 3, 10, 15 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (Format) เดียวกันได้
2. มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน SHA-256
3. สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server ได้
4. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้
5. สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล Role Based Access Control ได้
6. สามารถจัดเก็บ Log File ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดย
ได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ Log File ที่ได้มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2560)
7. สามารถทำการสำรองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ DVD หรือ External Storage เป็นต้นได้

หมายเหตุ : แนะนำให้องค์กรทำการ mirror traffic โดยเก็บ Log ในรูปแบบ Network Log มากกว่า syslog  หากต้องเก็บส่วนที่เป็น syslog  แนะนำให้ใช้ SRAN Metalog จะทำงานได้อย่างเฉพาะจงกว่า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:SRAN NG100 ICT2